קבוצת אלמוג חרטה על דגלה את ערך השירות וליווי הלקוח, משלב הרכישה,
דרך מסירת הדירה ועם תום תקופת הבדק והאחריות.
מחלקת קשרי הלקוחות מרכזת תחתיה את כל הפונקציות בחברה אשר נותנות שירות ללקוח 
ונמצאות בקשר ישיר מולו.
30% מרוכשי הדירות של הקבוצה, הינם לקוחות חוזרים/משפרי דיור,
שרכשו יותר מדירה אחת בפרוייקטים שלנו.